Precizari despre edemul limfatic pentru pacientii oncologici

De ce poate să apară edemul limfatic la pacienții oncologici?

Edemul limfatic, numit și limfedem, este acel tip de edem, care apare într-o anumită regiune a corpului, atunci când vasele limfatice, care drenează acea regiune, sunt afectate, astfel încât funcția lor, de transport a limfei, dinspre țesuturi spre punctul de vărsare în circuitul sanguin, devine deficitară.

Tratamentul oncologic în cadrul căruia se realizează operația de asportare a unui număr foarte mare de ganglioni limfatici și/sau radioterapia căilor limfatice, determină, inerent, lezarea vaselor limfatice și de aceea reprezintă o cauză ce poate duce la apariţia unui edem limfatic.

Un caz particular de edem limfatic la pacienţii cu cancer se numește edem limfatic malign și este datorat afectării vaselor limfatice de către însuși procesul tumoral malign, prin infiltrarea tumorală a vaselor limfatice.

Informațiile despre edemul limfatic sunt necesare pacienților oncologici

O primă observaţie este aceea că informațiile, ce sunt prezentate în acest site, nu trebuie să fie percepute ca o alarmare. Acest material este oferit pacienților, pornind de la ideea că informația are un rol pozitiv, întrucât este necesară pentru a putea preveni o consecință neplăcută, ce poate să apară tocmai datorită lipsei de informare.

Trebuie să fie precizat faptul că nu toți pacienții care au trecut prin aceste tratamente oncologice mai sus descrise vor dezvolta vreodată un edem limfatic manifest.

De asemenea, nu toate edemele limfatice îmbracă o formă severă și nu toate vor duce la apariția altor complicații.

Riscul de apariție a limfedemului nu poate fi, însă, subestimat și depinde foarte mult de modul în care pacientii înșiși se implică pentru a preveni declanșarea limfedemului manifest, atunci când există factorii de risc pentru apariția lui.

Informațiile oferite prin acest site au scopul de a ajuta pacienții pentru ca ei să afle care este ajutorul pe care ei înșiși și-l pot aduce, pentru prevenirea limfedemului manifest sau a complicațiilor acestuia.

Datorită faptului că multe din recomandările pentru prevenirea apariției edemului limfatic, care sunt necesare să fie făcute, semnifică o schimbare a modului obișnuit de viață, trebuie precizat că ele au fost formulate în urma experienței clinice cu pacienți afectați de edeme limfatice. Astfel, se poate spune că apariția unui edem limfatic manifest diminuează mult mai mult calitatea vieții, decât urmarea acestor recomandări. Rolul lor este acela de a ajuta pentru a se putea preveni sau cel puțin temporiza o complicație ce are, în unele cazuri, un risc destul de mare de a se produce.

Trebuie precizat și faptul că tratamentul edemului limfatic și al complicațiilor sale este asociat cu costuri destul de mari, care ar putea fi evitate, dacă se previne apariția limfedemului.

Care este riscul de apariție a unui edem limfatic, la pacienții oncologici?

O apreciere a numărului de cazuri de edem limfatic secundar, în cazul pacienților oncologici, este cunoscută pentru pacientele tratate pentru cancer de sân. Diferiți autori prezintă procente ușor diferite, astfel încât, s-ar putea spune că un număr de 6 până la 30% din pacientele tratate pentru cancer de sân prezintă această consecință a tratamentului.

Apariţia protocoalelor chirurgicale actuale pentru cancerul de sân, care prevăd identificarea ganglionului limfatic “sentinelă”, urmată de o extirpare mai amplă de ganglioni limfatici, numai în cazul în care ganglionul limfatic sentinelă este infiltrat tumoral, a scăzut foarte mult riscul de apariţie a edemului limfatic al braţului.

Momentul apariției edemului limfatic clinic manifest

În unele cazuri, efectuarea tratamentul oncologic duce imediat la apariţia edemului limfatic, în teritoriul de unde este drenată limfa, de către vasele limfatice afectate prin intervenția chirurgicală sau prin radioterapie.
În alte cazuri, limfedemul nu apare imediat după operaţia de limfadenectomie, ci după radioterapie sau în timpul acesteia.    

În multe cazuri, însă, deși operaţia chirurgicală sau radioterapia produc leziunea vaselor limfatice, este posibil ca o perioadă de timp mai mult sau mai puţin îndelungată de la aceste terapii oncologice, să nu apară edem limfatic manifest în teritoriile dependente de vasele limfatice care au fost afectate. Edemul limfatic clinic manifest poate să apară după câteva luni, după ani sau zeci de ani de la tratamentul oncologic, după cum este posibil ca acesta să nu apară niciodată.  

Aceasta se explică prin faptul că sistemul limfatic are o capacitate funcţională de rezervă deosebită, care este de câteva ori mai mare decât volumul de limfă transportat în condiţii obișnuite de viaţă. De aceea, foarte adesea, regiunea corpului drenată de vase limfatice lezate are un aspect normal, adică nu prezintă un edem clinic manifest.

Factorii care declanșează apariţia edemului limfatic

Imediat după efectuarea limfonodectomiei radicale sau după radioterapia căilor limfatice se instalează direct edemul limfatic manifest sau doar starea de edem limfatic latent, numit și potenţial, adică situaţia cu risc de apariţie a unui edem limfatic manifest. Acesta va putea să apară atunci când are loc expunerea pacientului cu edem limfatic latent la factorii tipici precipitanţi (sau declanșatori) pentru edemul limfatic.    

De aceea, factorii precipitanţi în apariţia edemului limfatic trebuie să fie bine cunoscuţi, pentru a fi evitaţi, în măsura posibilităţilor, pentru prevenirea apariţiei edemului limfatic manifest.

Aceast lucru este posibil doar când pacienţii cunosc toate recomandările necesare.

Este adevărat că, uneori, apariția limfedemului este, oricum, inevitabilă, dar este posibil ca acest lucru să fie, cel puţin, temporizat, iar volumul sau gravitatea limfedemului să fie, cel putin, diminuate.

Informarea pacienţilor oncologici

Informarea pacienţilor asupra riscului de apariție a edemului limfatic și asupra măsurilor de profilaxie necesare este efectuată de medicii oncologi, chirurgi, radioterapeuți, cel mai adesea, cu prilejul discuției asupra consensului informat preoperator sau înaintea aplicării radioterapiei. Aceste momente sunt foarte adesea asociate cu o stare emoţională deosebită pentru pacient, în care atenția, puterea de concentrare pot fi deficitare, de aceea se pot oferi pacientului informații scrise, detaliate, despre prevenirea edemului limfatic manifest, postoperator și post-radioterapic, cu ajutorul unei broșuri informative, pentru a fi ulterior, mai atent, citite.

Expunerea la factorii tipici declanșatori (sau precipitanți) ai limfedemului este foarte frecventă, în condiţii de viaţa obișnuite, iar evitarea lor nu se poate petrece, decât dacă pacientul este informat, întrucât dintre acești factori fac parte: efortul muscular crescut, expunerea la căldură, creșterea ponderală, cu alte cuvinte, situații greu de evitat, care ar putea fi evitate numai dacă pacientul este în mod particular avertizat în acest sens.

În fascicolul informativ despre factorii precipitanți ai edemului limfatic se pot afla, detaliat, care sunt circumstanțele care pot duce la declanșarea edemului limfatic, atunci când există factorii de risc pentru apariția lui.

Factorii precipitanți sunt importanţi pentru a fi cunoscuţi, deoarece sunt aceiași cu cei care agravează edemul limfatic, în cazul în care acesta a apărut deja în mod vizibil, deci este manifest.

În capitolele ce conțin recomandările în funcție de localizarea regiunii cu risc de apariție a limfedemului sau cu edem limfatic deja apărut, sunt prezentate aspecte caracteristice pentru fiecare caz în parte, pentru prevenirea apariţiei edemului limfatic manifest, precum și pentru prevenirea agravării unui edem limfatic, la pacienți la care edemul este deja apărut.

Un alt capitol foarte important este cel despre complicațiile limfedemului, dintre care foarte frecvent este erizipelul.
       
Scopul acestui site nu este acela de a alarma. Desigur, exprimări de tipul: “chiar și o înțepătură de țânțar poate duce la apariția unui erizipel”, poate avea acest efect nedorit. Este însă un fapt adevărat, pe care experiența pacientilor cu edeme limfatice îl face cunoscut, iar informarea despre o astfel de posibilitate are doar rolul de a convinge pacienții să aplice metodele profilactice, cum ar fi acelea de a dezinfecta leziunile cutanate, pentru a preveni erizipelul. Există pacienți cu edem limfatic care suferă erizipele de zeci de ori, de aceea, prezentarea unei metode profilactice poate fi utilă.

În ultimii ani, tratamentele oncologice raportează tot mai multe succese, cu creșterea perioadei de viaţă după diagnosticul de cancer, foarte mulți pacienți putându-se declara vindecați, la distanță de 10-20 de ani de la diagnosticul de cancer.
O parte din acești pacienți au urmat tratamente oncologice care îi predispun la apariția edemului limfatic. Calitatea vieții acestor pacienti ar putea fi mult mai mare dacă ar fi evitată apariția edemului limfatic, care, odată manifestat, este, cel mai adesea, ireversibil.