Tratamentul fizioterapeutic complex

Tratamentul de bază al edemului limfatic este fizioterapeutic

Conform cunoștinţelor actuale, tratamentul edemului limfatic este, aproape exclusiv, fizioterapeutic, întrucât alte posibilităţi terapeutice cunoscute s-au dovedit a fi doar adjuvante sau nu au fost îndeajuns evaluate. 

Tratamentul fizioterapeutic decongestiv complex

Conform liniilor directive de tratament al limfedemului, stabilite de Societatea Germană de Limfologie, tratamentul edemului limfatic aflat în stadiul 2 sau 3, se realizează în două faze succesive:    

1. Terapia intensivă decongestionantă, de obicei în regim de internare, prevede tratamentul, de două ori pe zi, cu drenaj limfatic manual al regiunii edematoase, cu durata de 45 de minute, urmat de aplicarea bandajului compresiv multistrat, ce trebuie să fie purtat pentru o durată cât mai mare din zi, de obicei până seara.

Efectuarea de exerciţii de gimnastică, purtând acest bandaj compresiv, reprezintă al treilea element al tratamentului decongestionant, pe lângă drenajul limfatic manual și metoda de compresie a regiunii edematoase (bandajul compresiv, în timpul tratamentului staționar). 

Durata tratamentului intensiv, în clinica de specialitate, este în funcţie de gravitatea edemului limfatic și durează, în general, 3-6 săptămâni.

Scopul acestei perioade este eliminarea lichidului de edem, până la cel mai bun nivel posibil de atins, moment în care este cel mai potrivit să se confecţioneze ciorapii compresivi, după dimensiunile braţului sau piciorului afectat, după măsurile individuale ale fiecărui pacient.

2. Terapia ambulatorială de întreţinere, după externarea din clinica limfologică, constă în a purta ciorapi compresivi sau bandaje compresive (auto-efectuate, de obicei) de dimineaţă până seara, a efectua exerciţii de gimnastică purtând mijloace de compresie (ciorapi sau bandaje compresive) și a urma tratamentul cu drenaj limfatic manual, în regim ambulatorial, cu durata de 45 de minute, de 2 ori pe săptamână (sau mai des, în funcţie de gravitatea edemului), urmat, dacă este posibil, de bandajul compresiv efectuat de fizioterapeut, ce ar trebui purtat un număr cât mai mare de ore, până seara.

Terapia ambulatorială de întreţinere are rolul de a menţine rezultatul terapeutic atins în cadrul tratamentului intensiv staţionar și de a împiedica accentuarea edemului.

Limfedemul este o boală cronică, de aceea necesită un tratament permanent

Datorită faptului că limfedemul este o boală cronică, în care edemul se reface permanent, este previzibilă creșterea de volum a edemului și formarea fibrozei limfostatice, după externarea din clinica în care se realizează tratamentul intensiv, chiar și în condiţiile în care se urmează un tratament ambulatoriu adecvat, cu drenaj limfatic regulat, folosirea consecventă a ciorapilor compresivi sau a bandajelor compresive și executarea regulată de exerciţii de gimnastică, purtând ciorapi sau bandaje compresive.

De aceea, terapia intesivă decongestionantă, în regim staţionar, se repetă, în funcţie de gravitatea limfedemului, o dată sau chiar de două ori pe an, pentru cazurile severe. Alteori, tratamentul intensiv se repetă la intervale mult mai lungi.

Doar prin reluarea tratamentului intensiv se poate menţine limfedemul la un nivel relativ stabil, se poate păstra capacitatea de muncă a pacientului și se pot împiedica diferitele complicaţii posibile ale limfedemului: erizipele, chiste și fistule limfatice, papilomatoza si altele.

Atât terapia intensivă staţionară cât și cea de întreţinere, ambulatorială, sunt terapii de durată, fiind, practic, necesare pe toată durata vieţii, întrucât edemul limfatic este o afecțiune cronică.

Pacientă cu limfedem gigantic al membrului inferior drept, înainte și după 5 săptămâni de tratament intensiv decongestionant

Cazul pacienților cu ulcere de gambă (venos, limfogen)

Trebuie remarcat succesul terapeutic deosebit al terapiei cu drenaj limfatic manual și bandaj compresiv, în regim intensiv, în cazul pacienților care suferă de ulcere (cel mai adesea venoase, mai rar limfatice) ale membrelor inferioare, uneori de luni sau chiar ani de zile și care se vindecă în timp foarte scurt, de câteva zile sau săptămâni, de la începerea tratamentului decongestiv complex intensiv.

Importanța deosebită a propriei participări a pacientului la tratament

Pacienții care suferă de edeme limfatice trebuie să devină conștienți de responsabilitatea care le revine, pentru a fi atins și menținut un succes terapeutic. Acesta este dependent de măsura în care pacienții, de exemplu, respectă sfaturile utile pentru a preveni agravarea edemului, de consecvența cu care acceptă să poarte mijloacele compresive (care este mai dificilă, de exemplu, în anotimpul călduros, care poate fi lung și cu temperaturi înalte).

Un aspect deosebit în tratamentul limfedemelor este îngrijirea tegumentului din regiunea edematoasă, element care aparține, de asemenea, auto-îngrijirii. Despre aceasta sunt făcute referiri la paginile cu recomandări, care sunt formulate în funcție de localizarea edemului.

De asemenea, este important efortul pe care pacienții îl susțin, pentru a avea o greutate corporală normală și pentru a efectua exerciții fizice, în mod regulat (purtând mijloace de compresie a regiunii edematoase).

Din experienţa pacienţilor din ţările în care terapia cu drenaj limfatic manual este mai puţin disponibilă și deoarece costurile pentru tratamentul decongestionant intensiv sau de întreţinere a pacienţilor cu edem limfatic pot fi foarte ridicate, iar edemul limfatic necesită un tratament pentru toată durata vieţii, o soluţie, ce ar putea fi sugerată unora dintre pacienţi, este ca un membru al familiei lor să învețe să execute drenajul limfatic manual și bandajul compresiv multistrat, pentru a îi ajuta.

Tratamentul edemului limfatic are mai multe roluri

Edemul limfatic, primar sau secundar, poate duce, în absenţa unui tratament, la apariţia unei creșteri progrediente de volum a extremităţii afectate, care se asociază cu senzaţia de greutate și senzaţia de tensiune datorită ţesuturilor extinse sub presiunea edemului.

Riscul de apariţie a complicaţiilor limfedemului este cu atât mai mare, cu cât edemul este mai voluminos, cum se întâmplă atunci când nu se întreprind măsuri pentru tratarea limfedemului.

Indiferent de etiologia edemului limfatic, tratamentul edemului limfatic este modalitatea cea mai importantă de diminuare a simptomelor neplăcute și de prevenire a complicaţiilor sale: erizipele, fistule limfatice cu limforee, ulceraţii suprainfectate, deficit de mobilitate articulară și altele.

Unele forme de erizipel, complicația tipică a limfedemului, pot fi severe, cu leziuni buloase sau necrotice și infecție greu de controlat la nivelul membrului edematos, cu risc de septicemie.

Pentru pacienţii de vârstă încă tânară, edemul limfatic poate duce la scăderea capacităţii de muncă, la serviciu și în familie, la zile de concediu medical și chiar la pensionare precoce.

Astfel, se poate observa că tratamentul edemului limfatic are, doar în ultimă instanță, un scop estetic, cum ar putea fi poate înțeles.

În cazul pacienţilor oncologici, edemul limfatic mărește considerabil gradul de suferinţă, și așa foarte mare, al acestor pacienţi, datorită riscului de recidivă a cancerului sau datorită altor urmări posibile ale tratamentului oncologic (fatigabilitate, polineuropatie citotoxică, leziuni radiogene).

Reducerea volumului edemului este de asemenea importantă, deoarece unele edeme limfatice, de exemplu, la nivelul braţului, pot duce la un volum suplimentar al unui braţ cu 1-3 litri mai mult decât al braţului sănătos (practic, uneori, se ajunge la dublări de volum al braţului), iar la nivelul membrelor inferioare se poate ajunge la edeme foarte voluminoase, de exemplu, de 5-10 litri sau mai mult.

Necesitatea de a preveni toate aceste complicaţii pledează pentru a se putea asigura un tratament al edemului limfatic, în special când acesta este voluminos sau e urmat de complicaţii.